Краткие консультации по теме «Протрузия» (61-80), часть 6

Возожно ли хирургическое лечение грыжи шейного отдела позвоночника. Или такие больные неоперабельные?

Если есть показания, то больные с грыжей диска могут быть прооперированы. Грыжа диска шейного отдела позвоночника в настоящее время эффективно лечится оперативным путем (если для этого есть показания).


Мені 48 років. 18.01.11р. я звернулась до лікаря по причині оніміння обох ніг і почерговоі сильноі болі то однієі то другоі ноги. Діагностичний висновок: МР-дані поширених дегенаративних змін в ПВХ. Протрузіі L3-L4, L5-S1, секвеструюча кила L4-L5 міжхребцевих дисків з вторинним стенозуванням хребетного каналу (L4-L5). Прошу вашоі поради що до лікування. Щиро вдячна.

Обращайтесь к врачу-неврологу для прохождения лечения. На начальном этапе, если нет показаний к срочной операции, лечение протрузии проводится консервативно. В план лечебных мероприятий включают акупунктуру, фармакопунктуру, вакуумную терапию, физиотерапию.


Года 2 назад были боли в спине, порекомендовали сходить к мануальному врачу. Прошел 8 сеансов боли прошли. После этого продолжал работать на стройке. В ноябре получил травму с переломом поперечных отростков поясничного отдела. После рентгена обнаружили еще дорсальные протрузии м\п дисков л2-л3, л3-л4, л4-л5, л5-С1 – 3, 4, 6 мм ретролистез л2, л3, л4 – до 4 мм диспластический антелистез л5 – 0,9 мм с двухсторонним спондилолизом дужки. Подскажите пожалуста, возможно ли консервативное лечение в т.ч. мануальная терапия?

Консервативная терапия необходима, но мануальная терапия в данном случае противопоказана.

Нехирургическое лечение дорсальной протрузии возможно. Оптимальным выбором является сочетание таких процедур, как акупунктура, фармакопунктура, вакуумная терапия, физиотерапевтическое лечение.

Меня беспокоит небольшие боли с правой стороны в пояснице при наклонах, небольшая скованность в пояснице. Как говорят клинические симптомы не выражены, идет компенсация за счет мышц, связок. Операцию рекомендуют, так как сползание позвонка л5 может прогрессировать и срастание дужек не произойдет. Как я понимаю единственный вариант обойтись без операции – как говорят закачать нижние мышцы спины, которые будут удерживать позвонки.

Порекомендовали метод Евминова. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

Ярослав, этот метод не панацея, к сожалению. В Вашем случае подбирать упражнения необходимо индивидуально.

Обратитесь к специалистам по лечебной физкультуре.


Мені 32 роки.

МРТ шийного відділу хребта.

  • Шийний відділ хребта має спрямлений лордоз.
  • Помірний S- подібний сколіоз шийного та верхньо – грудного відділів хребта. Визначається ущільнення замикальних платівок, більш виражено в сегменті С5-С6, С6-С7.
  • По суміжним вентральним поверхням тіл С6-С7 – формування остеофітів з ознаками відтиснення задньої повздовжньої зв’язки.
  • Кістковий мозок – має нормальну інтенсивність сигналу.
  • Дегенерація дисків сегменту С2-С7. На рівні С4-С5 виявлено нерівномірну, більше дорзальну протрузію диску до 4 мм. На рівні С5-С6 виявлено дорзальну медіальну протрузію до 1.5 мм. На рівні С6-С7 виявлено протрузію, більше дорзальну та парамедіальну праворуч протрузію до 2.7 мм з ознаками відтиснення та ущільнення задньої повздовжньої зв’язки.
  • Жовті зв’язки без особливостей. Хребцевий канал не звужений.
  • Дуральний мішок – ділянки витончення чи розростання тканин відсутні; перемедулярний вміст – відповідає сигналу від рідини.
  • Спинний мозок розташований в центрі хребцевого каналу. Має нормальну товщину, гомогенну інтенсивність сигналу. Патологічних змін МР-сигналу в оточуючих мяких тканинах не виявлено.

Додатково : УЗДГ шиї та голови Ознаки вегетативної дисфункції з тенденцією до ангіоспазму, не прямі ознаки порушення венозної циркуляції. Хребцеві артерії різного діаметру D>S. Залежність кровонаповнення від положення голови.

Чим це мені загрожує і який лікар мені допоможе?

С результатами обследования следует обратиться к врачу-неврологу. Это позволит уточнить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Чем раньше обратитесь к доктору, тем лучше будут результаты лечения. При отсутствии адекватной терапии возможно постепенное ухудшение состояние с нарастанием уже имеющейся симптоматики.


Остеохондроз шейного отдела позвоночника, задне-боковая протрузия диска С4-С5, С5-С6, С6-С7, С7-Th 1, корешковый синдром С5-С7, шейно-грудной сколиоз 1 степени, гидростезия верхних конечностей. Такой диагноз поставили моей дочери, посоветуйте как нам быть и что делать.З аранее благодарен за Ваш совет!

Вашей дочери следует приступать к лечению.

Лечение должно быть направлено как на устранение неврологических проявлений протрузии диска, так и на коррекцию сколиоза.

Длительность лечения определяется индивидуально и зависит от возраста пациента и степени запущенности заболевания. Курс лечения в среднем состоит из 10-15 сеансов, которые могут проводиться ежедневно или через день. При необходимости курс лечения следует повторить через месяц.

Спасибо, что откликнулись! А в двух словах, что подразумевается под курсом лечения? Медикаментозно или какой то массаж, или может что-то комплексное? Возраст дочери 18 лет.

Вашей дочери необходимо пройти курс лечения остеохондроза, который будет включать не только медикаментозную терапию, но и рефлекторные мероприятия – акупунктура, вакуумная терапия, магнитотерапия, фармакопунктура. По мере улучшения самочувствия следует добавить занятия лечебной физкультурой для укрепления мышечного корсета.


У меня межпозвонковая грыжа, в настоящее время хожу на плавание, также часто бываю в сауне. Чувствую облегчение. Подскажите пожалуйста не вредно ли ходить в сауну и заниматься плаванием. Заранее благодарен Вам!

Плавать и посещать сауну при грыже диска можно, но только при условии хорошего самочувствия. В период обострения физические нагрузки и посещение сауны исключаются.


Мой муж сделал томографию и д/з таков: На серии МР томогрфмм взвешенных по Т1 и Т2 в двух проекциях лордоз сохранен. Высота межпозвонкового диска L5/S1 и сигналы от дисков L3/L4, L5/S1 по Т2 снижены, высота и сигналы от остальных дисков исследуемой зоны сохранены. Задняя правосторонняя парамедиальная протрузия диска L3/L4, размером 0,3 см, распространяющаяся в межпозвонковые отверстия с обеих сторон, больше суживающая правое, деформирующая прилегающие отделы дурального мешка. Дорзальная диффузная протрузия диска L4/L5, размером 0,25 см, распространяющаяся в межпозвонковые отверстия с обеих сторон, больше влево. Минимальная диффузная протрузия диска L5/S1 размером до 0,2 см. Просвет позвоночного канала умеренно сужен на уровне выявленных протрузий, сигнал от структур спинного мозга (по Т1 и Т2) не изменен. Форма и размеры тел позвонков обычные, заострения краев и минимальные признаки дистрофических изменений в телах позвонков. Умеренная деформация межпозвонковых суставов.

Заключение: МР картина дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Подскажите? что с этим делать и как это лечить?

Для прохождения лечения Вашему мужу следует обратиться к врачу-неврологу.

Обычно лечение протрузии диска проводится консервативно. Наиболее эффективным считается сочетание медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. Из немедикаментозных методов хотелось бы отметить акупунктуру, вакуумную терапию, лазеропунктуру, магнитопунктуру.

Запись на приём